Khamis, 30 April 2009

Jawatankuasa Unit Kawalan Kampung
 Datuk Penghulu Mukim 4, Simpang Kiri, Pt. Sulong, Batu Pahat 


Satu Jawatankuasa "Unit Kawalan Kampung" bagi Mukim 4 Simpang Kiri, Batu Pahat, Johor
telah ditubuhkan dalam satu mesyuarat yang telah diadakan di Kompleks Penghulu Mukim 4,     Simpang Kiri, Batu Pahat  pada 24.04.2009 yang lalu.

Antara tujuan-tujuan atau objektif ialah:
1. Mengurangkan kadar jenayah setempat.
2.Memberi kesedaran kepada masyarakat supaya menjaga harta benda kerana harta kita 
   adalah tanggungjawab kita.
3.Membantu pihak polis memberi maklumat tentang aktiviti yang tidak sihat agar ianya dapat
   disiasat dan dibendung.
4.Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang jenayah dan akibatnya jika tidak dikawal
   dan dibendung dari awal.
Jawatankuasa itu terdiri dari :

Penaung:
1. YB Datuk Hj. Ahmad Zahri Bin Jamil.
2. YB Datuk Hj. Ariss Bin Samsuddin.
3. YB Datuk Noraini Binti  Ahmad.
4.YB Koh Chee Chai.

Penasihat:
1.ASP Abd. Karim Bin Thamby.
2.ASP Zulkifli Bin Suhaili.

Pengerusi bersama:
1. SI . Abdul Mutty Bin Kamaruddin.
2. SM Sairi Bin Jadi.
3. Penghulu Mukim 4 Encik Nor Rafizan Bin Abd. Rahman.

Setiausaha:
1. Encik Zainuddin Bin Abd. Samad  (Kt. Kampung Separap)

Bendahari :
1. Encik Sahari Bin Masrom.  (Kt. Kampung Parit  Ju. )

Ahli Jawatankuasa :
    1. Encik Rahmat Bin Jonet.  ( Kt. Kg. Pt. Ismail)
    2. Encik Sulaiman Bin Ramlan. ( Kt. Kg. Pt. Abd. Rahman )
    3. Encik Kamaluddin Bin Maslan ( Kt. Kg. Pt. Penghulu)
    4. Encik Mahfodz Bin Hj. Nawi    ( Kt. Kg. Pt. Jawa )
    5. Encik Mohd. Noh Bin Yusoff . ( Kt. Kg. Parit Jalil )
    6. Encik Minhat Bin Hambali ( Kt. Kg. Pt. Haji Ahmad )
    7. Encik  Ahmad Bin Erpan  ( Kt. Kg. Sentang Batu )
    8. Encik  Sailon Bin Marin ( Kt. Kg. Pt. Laman )
    9. Encik Misro Bin Amidi ( Kt. Kg. Pt. Lapis Laman )
  10. Hj. Musnaim Bin Musa ( Kt. Kg. Pt. Maimon )
  11. Encik Ariff Bin Musa  ( Kt. Kg. Pt. Mustaffa )
  12. Encik Sukono Bin Tumiran ( Kt. Kg. Pt. Puasa. )
  13. Hj. Wahit Bin Anuar  ( Kt. Kg. Mampan )
  14. Encik Jamian Bin Marzuki   ( Kt. Kg. Pt. Maimon)
  15. Hj. Sumadi Bin Mohammad  ( Kt. Kg. Lapis Maimon )
  16. Encik Saim Bin Samion  ( Kt. Kg. Semerah Darat )
  17. Hj. Saim Bin Ros   ( Kt. Kg. Padang Sari )
  18. Hj Mohd. Tahir Bin Ismail  ( Kt. Kg. Batu Putih )
  19. Encik Othman Bin Dayan   ( Kt. Kg. Asam Kumbang )
  20. Ketua RELA Mukim.
  21. Penyelia Kemas Kawasan Mukim 4.